A.D. Interšped Doboj saziva redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 30.09.2017. godine

Upravni odbor a.d. INTERŠPED saziva redovnu godišnju XV sjednicu Skupštine akcionara a.d.“INTERŠPED“ Doboj, koja će se održati dana 30.09.2017 godine (Subota) sa početkom u 12 časova u prostorijama a.d. “INTERŠPED“ Doboj, Stanični trg bb, 74000 Doboj. Za sjednicu se predlaže sljedeći: DNEVNI RED 1. Izbor Predsjednika skupštine akcionara; 2. Izbor radnog tijela – zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i tri člana komisije za glasanje; 3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara; 4. Razmatranje i usvajanje: - Finansijskog izvještaja za 2016. godinu, - Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu; 5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2016. godinu; 6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2016. godinu; 7. Razno. Ukoliko Skupština ne bude imala kvorum, ponovljena Skupština se zakazuje za 07.10.2017. godine (Subota) u isto vrijeme i na istom mjestu. Materijali za sjednicu Skupštine Društva iz tačke 3. i tačke 4. dostupni su na internet stranici Banjalučke berze: www.blberza.com., dok su ostali materijali za sjednicu Skupštine akcionara dostupni svakim radnim danom od 12 do 15 časova i nalaze se u službenim prostorijama Društva.